prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Artykuł o Edwardzie Kasperskim w książce Polska ukrainistyka literaturoznawcza

W grudniu 2023 roku ukazała się książka prof. Rostysława Radyszewskiego z Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Instytut Filologii, Katedra Polonistyki, zatytułowana „Polska ukrainistyka literaturoznawcza”, wydana w języku ukraińskim przez Wydawnictwo ТАЛКОМ (ISBN 978-617-8016-97-5). W książce tej na s. 430-450 jest artykuł УКРАЇНІСТИКА У КОМПАРАТИВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ ЕДВАРДА КАСПЕРСЬКОГО.