prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Anna Achmatowa

W. W. Winogradów o poezji Anny Achmatowej i problemach języka poetyckiego

Praca W. W. Winogradowa O poezji Anny Achmatowoj — wznowiona ostatnio przez Moutona — pochodzi z wczesnego okresu jego płodnej i wszechstronnej działalności naukowej. Podobnie jak wiele innych publikacji radzieckich z okresu porewolucyjnego, stanowiła dotychczas pozycję trudno dostępną i zapewne niewielu badaczy poezji miało sposobność z niej skorzystać.