prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Wisława Szymborska

Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka)

Opis poetyckiej filozofii Wisławy Szymborskiej wymaga w pierwszej kolejności odpowiedzi na pytanie o źródło filozofowania. Jaka energia wprawia w ruch mowę poetki i nadaje jej kształt liryki filozoficznej? Jakie założenia tkwią u podstaw myśli, która staje się słownie i poetycko stwierdzeniem stanu rzeczy i uogólnieniem, poznaniem otaczającego świata i rozpoznaniem w nim siebie, wewnętrznie przeżytą prawdą rzeczową – o nim samym, o czytelniku, o wszystkim, co istnieje? Podnietą filozofowania, jak wiadomo, bywały z gruntu odmienne doświadczenia.