prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Communications

Nowe czasopismo francuskie o komunikacji masowej

W latach 1960—1961 powstało we Francji czasopismo poświęcone przeglądowi badań nad komunikacją masową. „Communications” — tak bowiem nazywa się pismo — jest publikacją Ośrodka Badań nad Kulturą Masową przy sekcji społeczno-ekonomicznej École Pratique des Hautes Études w Paryżu. Przegląd poniższy poświęcony jest omówieniu trzech pierwszych numerów „Communications”.