prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

historyzm

Relacje między komparatystyką a historyzmem

Interesującym tematem są relacje między komparatystyką a historyzmem. Niektórzy twierdzą, że komparatystyka jest z istoty swej prezentystyczna – a więc ahistoryczna – ponieważ akt porównywania spełnia się, niezależnie od tego, jak odległej epoki dotyczy, w teraźniejszości komparatysty, zaś teraźniejszość ta rzutuje na przedmiot, sposób i wynik porównania, odciska na nich własne piętno. Sądzę jednak, że nie można zbudować rzeczywistej opozycji między komparatystyką a historyzmem, choć przeciwny sposób myślenia zasługuje na wnikliwą uwagę i poważną dyskusję.