prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

dyskurs

Teorie i aporie dyskursu

Historycznie biorąc, problematyka dyskursu zyskała aktualność stosunkowo niedawno. Nastąpiło to w latach sześćdziesiątych XX w. Aktualność ta wynikała z wielu przyczyn, lecz główną była chyba ta, że strukturalizm, który dominował w naukach humanistycznych od czasu pojawienia się Kursu językoznawstwa ogólnego (Cours de linguistique générale, 1916) Ferdynanda de Saussure’a, pod koniec lat 1950-tych i na początku 1960-tych uległ zużyciu i w zasadzie wyczerpał swoje możliwości oddziaływania.


Teoria literatury a metodologia. Dyskursy pokrewne czy odrębne?

Treść: 1. Klasyczne kryteria teorii 2. Syzyfowy trud teorii literatury 3. Piramidy metateorii 4. Współczesna sytuacja teorii literatury 5. Czy teoria literatury jest złotym osłem?. 6. Czym jest metodologia? Ideał Kartezjański 7. Metodologia a nauka o literaturze 8. Burzenie metody i metodologii 9. Wąska ścieżka między anarchią a utopią metodologiczną 10. Konkluzja na chwilę bieżącą


Dyskursy romantyków

Właściwą materia książki jest próba rozeznania się w labiryncie, jakie toczyli polscy romantycy, jakie pojawiły się w epoce romantyzmu i jakie jej dotyczyły. Zawarte w książce rozważania komparatystyczne wychodzą fragmentarycznie poza romantyzm polski.