prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

semiologia

Elementy semiologii

Według projektu F. de Saussure’a semiologia miała badać „życie znaków w obrębie życia społecznego”. W szczególności miała odkryć, „na czym polegają znaki, jakie prawa nimi rządzą”. W projekcie tym — semiologia bowiem nie istniała wtedy jako zbiór dokonań — lingwistyka tworzyła jedynie segment ogólnej wiedzy o znakach, a jej zadaniem było odnalezienie powszechnych praw rządzących rzeczywistością znakową.