prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Jerzy Andrzejewski

Między nadzieją a zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego

Na dotychczasowy dorobek Jerzego Andrzejewskiego składa się już prawie pół wieku publicznej działalności twórczej. Debiutował on opowiadaniem Kłamstwa, ogłoszonym w 1932 roku w dzienniku „ABC”, natomiast ostatnie jak do tej pory jego publikacje to wydany w 1980 roku zbiór utworów zatytułowany Nowe opowiadania i Miazga. W autobiograficznym szkicu Wyznanie osobiste pisarz skarżył się na „bardziej niż skromne rejestry swoich, prac, zwłaszcza gdy porównać ilość opublikowanych stron z czasem ich powstawania”. W rzeczywistości twórczość ta obejmuje, jeśli pominąć napisane wspólnie z poetą Jerzym Zagórskim widowisko teatralne Święto Winkelrieda oraz dramat Prometeusz, będący głównie parafrazą Prometeusza skowanego Ajschylosa, głównie kilkanaście większych rozmiarami powieści i opowieści oraz kilkadziesiąt opowiadań, nowel i szkiców narracyjnych.