prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Artykuły

Artykuły naukowe w pracach zbiorowych, publikacjach seryjnych i czasopismach


 • Norwid i archeologia. Próba syntezy [w:] „Pod Latyńskich żagli cieniem…” Italia Norwida, redakcja Edyta Chlebowska, Piotr Chlebowski, Łukasz Niewczas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, s. 125-142.
 • Dialog przeciwko dialogowi. Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza [w:] Odmiany dialogiczności w kulturze, redakcja Dorota Dąbrowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2019, s. 13-80.
 • The Problem of Questions in Norwid’s work [w:] On Cyprian Norwid. Studies and Essays, Vol. 1: Syntheses, eds Agata Brajewska-Mazur, Edyta Chlebowska, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin 2019, ISBN 978-3-631-78278-1 (Print), E-ISBN 978-3-631-78278-2 (E-PDF), DOI 10.3726/b15402, s. 399-425 (Text sources: “Problem pytań w twórczości Norwida”, Przegląd Humanistyczny, 1977, No. 6, pp. 49-67, translated by Rafał Augustyn).
 • Narodziny komparatystyki polskiej. Wczesny paradygmat, opracowała Żaneta Nalewajk, „Tekstualia” 2019, nr 1, s. 169−182. Link
 • What is Cultorology [w:] „Załącznik Kulturoznawczy” nr 1/2019 (English Issue) dostępne na stronie: Link
 • Norwid jako strateg w kontekście rozważań o walce i wojnie [w:] Norwid wobec Powstania Styczniowego, redakcja Piotr Chlebowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 25-46.
 • Edgar Allan Poe – pisarz polifoniczny [w:] Poe-land. Studia i szkice [książka dedykowana pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego], pod red. K. Maciąga, O. Weretiuk, E. Rokosz-Piejko i G. Jagiełły, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 15–45.
 • Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystyki [w:] Między dyskursami, sztukami, mediami. Komparatystyka jutra, pod red. E. Szczęsnej, P. Kubińskiego, M. Leszczyńskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2017, s. 17−30.
 • Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sørena Kierkegaarda [w:] Możliwość i konieczność w kulturze. Idee Narracje. Interpretacje, pod red. B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 49–71.
 • William Faulkner: na skręcie stylów i poetyk, „Tekstualia” 2016, nr 1, s. 9−36. Link
 • Tropami komunikacji pośredniej [w:] Kierkegaard i komunikacja pośrednia, pod red. J. Ziobrowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 31−64.
 • Pytanie o paradygmat. Cztery modele współczesnej komparatystyki [w:] Βолинь-Житомирщина, Житомир 2016, s. 63−71.
 • Kategoria możliwości w myśli i pisarstwie Sørena Kierkegaarda, „Załącznik Kulturoznawczy” 2016, nr 3, s. 226−253, Link oraz [w:] Filozofia w literaturze. Literatura w filozofii 2. Światy możliwe. Projekty, pod red. A. Iskry-Paczkowskiej, S. Gałkowskiego, M. Stanisza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 109−130.
 • Ruch jako kategoria literaturoznawcza (poetyka i historia literatury) [w:] Szybkość w kulturze, pod red. A. Smagi, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 53–60.
 • Dyskursy krytyczne Kierkegaarda. Gdzie i w czym przekroczył on swój czas? [w:] Studia o filozofii Sørena Kierkegaarda. Koncepcje, polemiki, inspiracje, pod red. M. Gołębiewskiej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 227−262.
 • Komizm Fredry. Dekonstrukcja w świetle nowszych koncepcji śmiechu [w:] Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny, pod red. A. Adamieckiej-Sitek, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa 2015, s. 37−64.
 • Czym jest kulturologia?, „Załącznik Kulturoznawczy” 2015, nr 2, s. 12−49. Link
 • Kulturologia Norwida. Ramy, istota, rodzaje i zastosowania [w:] Norwid – spotkania kultur, pod red. E. Chlebowskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015, s. 11–39.
 • Norwid jako strateg w kontekście rozważań o walce i wojnie, „Studia Norwidiana” 2015, nr 33, s. 51–76.
 • Paradoks czy schizofrenia, czyli o problemie autora w literaturze, „Tekstualia” 2015, nr 2, s.13–28. Link
 • Dramaturgia postdramatyczna i (anty?) feministyczna. O „Księżniczkach” Elfriede Jelinek, „Tekstualia” 2015, nr 3, s. 15–40. Link
 • Kierkegaard kot apofatik in dekonstruktivist:Konteksti, rešitve, konsekvence [w:] Apokalipsa. Kierkegaard – eksistencialnipreobrat, pod red. P. Repara, Ljubljana 2014, s. 547–574.
 • Dzieje i dziejowość u Norwida [w:] Norwid wobec historii, pod red. E. Chlebowskiej i Ł. Niewczasa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014, s. 67–115.
 • Pseudo-Norwid, czyli co się komu podoba, „Studia Norwidiana” 2014, nr 32, s. 290–325.
 • Dekonstrukcja romantyzmu wewnątrz romantyzmu [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu, pod red.W. Hamerskiego, M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, s. 42–64.
 • Geopoetyka. Ku nowej poetyce przestrzeni – pierwszy krok w chmurach [w:] Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni, pod red. D. Kalinowskiego, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2014, s. 21–40.
 • W stronę deontologii. Dekonstrukcja ontologii u Kierkegaarda i jej następstwa [w:] W kręgu Kierkegaarda, pod red. A. Szweda, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Warszawa–Kęty 2014, s. 107–132.
 • U źródeł romantycznego apofatyzmu [w:] Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 37–68.
 • Etyka Kierkegaarda – jej aspekty, funkcje, znaczenie [w:] Polifoniczny świat Kierkegaarda, pod red. E. Kasperskiego i M. Urbańskiej-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Gdańsk 2014, s. 165–218.
 • Iwan Franko i Polacy. Korzenie ukraińskiego nacjonalizmu [w:] Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w literaturze i sztuce, pod red. M. Jazownik i L. Jazownika, Księgarnia Akademicka, Zielona Góra 2014, s. 19–43.
 • Under the Sign of Parody and the Grotesque (S.I. Witkacy, B. Schulz, W. Gombrowicz), trans. D. Malcolm, „Tekstualia” 2014 (numer specjalny), s. 181–198. Link
 • Wokół estetyki Kierkegaarda, „Tekstualia” 2014, nr 3, s. 11–30. Link
 • Kierkegaard i Norwid. Różni i podobni w „pustyni żywota”, „Tekstualia” 2014, nr 3, s. 57–74. Link
 • Czarny humor, komizm, parodia, „Tekstualia” 2014, nr 4, s. 5–30. Link
 • Wołyń idyllyczny z genocidumatrox w tle, „Tekstualia” 2013, nr 2, s. 185−196. Link
 • Teoria literatury jako oksymoron, „Tekstualia” 2013, nr 4, s. 7–22. Link
 • Khuynhhu’o’nggiěunhai… [Parodie et humourdans la littérature polonaise du XXe siecle. S.I. Witkiewicz, B. Schulz. W. Gombrowicz], „VĂN HỌC” 2013, nr 6, s. 65–74.
 • Poetyka jako dyskurs, „Tematy i konteksty” 2013, nr 3, s. 63–77.
 • A Tribute to the Tower of Babel; The Future of Comparative Studies and Multilingualism, trans. J. Burzyńska, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 9–32. Link
 • Poetry and Philosophy. Four Pillars of Tradition. A Comparative Study of Discourses, trans. M. Wojtyna, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 91–110. Link
 • Embracing Postmodernity. Recycling and Rhetoric Instead of Knowledge?, trans. B. Lutostański, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 127–142. Link
 • The End of History? New Historicism?, trans. J. Burzyńska, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 181–202. Link
 • A Requiem for Folklore: Myth, Truth, and Folklorism, trans. M. Wojtyna, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 231–246. Link
 • Different Faces of the Spectacle, trans. M. Aleksandrowicz-Wojtyna, „Tekstualia. A Special Selection of Articles” 2013, s. 241–258. Link
 • Moment, koniunktura, trwanie. Czas w literaturze, literatura w czasie, literatura poza czasem [w:] Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, pod red. Ż. Nalewajk, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, s. 17–54.
 • Motiwacija, funkcii i efekti na Nobełowata Nagrada za literatura (Wrchu primeri, swrzani s Czesław Miłosz i drugi polski i czużdestranni laureati) [w:] Nobełowata nagrada za literatura – most meżdu kulturite, Wielkie Tyrnowo 2013, s. 22–37.
 • Kierkegaard jako apofatyk i dekonstrukcjonista [w:] AktualnośćSørena Kierkegaarda, pod red. M. Hinza i M. Urbańskiej-Bożek, Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, Sopot–Gdańsk, 2013, s. 102–128.
 • Nos” Gogola – Szostakowicza [w:] Prospekt Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina, oprac. A. Smuga, Łódź 2013, s. 14–20.
 • Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak badać Norwida?, [w:] Trudny Norwid, pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 35–66.
 • Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, bariery dialogu, spór o powieść [w:] Kraszewski. Poeta i światy, pod red. T. Budrewicza, E. Ihnatowicz i E. Owczarz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 223–247.
 • Literaturoznawcza komparatywistyka i diałog [w:] Zachid-Schid: osnowni tendencjii rozwytku suczasnoho poriwnialnoho literaturoznawstwa. Antołogija, pod red. L. Hrycykowej, Donieck 2012, s. 103–145.
 • Pochwała wieży Babel. Przyszłość komparatystyki a wielojęzyczność, „Tekstualia” 2012, nr 4, s. 5–27. Link
 • Dyskursy fundacyjne romantyzmu, „Przegląd Humanistyczny” 2012,nr 4,s.7–23.
 • Romantyzm i poprzednicy. Wokół dyskursów prefundacyjnych, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2012, nr 10, s. 5–22. Link
 • Futurum w koncepcji Słowackiego, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, nr 1–2, s. 21–39.
 • O poezji cmentarnej (graveyard poetry) – Robert Blair i Edward Young, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2012, nr 2, s. 179–198. Link
 • W groteskowym tyglu. O pisarstwie Mikołaja Gogola – z perspektywy XXI wieku, „Tekstualia” 2012, nr 2, s. 5–26. Link
 • Poezija in filozofija. Stirje stebri tradicije, „Apokalipsa”2012, nr163–164, s. 147–173.
 • Requiem za folkloro? Miti in resnica o folkloristiki, „Apokalipsa” 2012, nr 163–164, s. 251–270.
 • Ja – wszechświat. Romantyczna kosmologia w aperspektywie porównawczej (Juliusz Słowacki „Genezis z Ducha” – Edgar Allan Poe „Eureka”) [w:] Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, pod red. E. Grzędy i M. Ursela, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2012, s. 115–136.
 • Trudny Norwid, trudna metodologia. Jak badać Norwida?, „Studia Norwidiana” 2011, nr 27–28, s. 53–76.
 • Jak funkcjonuje literacka nagroda Nobla? Intencje, dylematy, kulisy, zawody i nieporozumienia [artykuł online], http://www.tekstualia.pl/index.php?DZIAL=varia&ID=11.
 • Rozliczyć egzystencjalizm (Albert Camus z perspektywy ponowoczesności), „Tekstualia” 2011, nr 1, s. 21–40. Link
 • Samuel Beckett na hnojinebo na smetišti?, tłum. L. Zakopalova, „Protimluv” 2011, nr 3/4, s.75–85.
 • Stare i nowe w poezji metafizycznej, „Tekstualia” 2011, nr 2, s. 7–28. Link
 • Oblicza spektaklu, „Tekstualia” 2011, nr 3, s. 5–23.
 • Symbolizm Norwida w kontekście porównawczym [w:] Symbol w dziele Cypriana Norwida, pod red. W. Rzońcy, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 36–61.
 • Perypetie romantycznego podmiotu. Wzlot i upadek [w:] Romantyczne repetycje i powroty. Studia o literaturze XIX i XX wieku, pod red. A. Czajkowskiej i A. Żywiołka, t. I, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 13–32.
 • Dyskurs prawdy i władzy (wiersz Norwida „Idee i prawda wobec filozofii”) [w:] Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpretacje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 124–147.
 • Współczesny neotranscendentalizm?(Wisława Szymborska: „Platon, czyli dlaczego”) [w:] Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpretacje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 148–170.
 • U podstaw komparatystyki [w:] Komparatystyka dla humanistów, pod red. M. Dąbrowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 17–86.
 • Etyka w obliczu historii. Kierkegaard, Mickiewicz, romantycy a XXI wiek [w:] Kategorie etyczne w czasach upadku duchowości, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 13–34.
 • Narrator, narracja, fabuła. Idea i poetyka „Quidama” [w:] „Quidam”. Studia o poemacie, pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2011, s. 135–184.
 • Interpretacja komparatystyczna. Słowo wstępu [w:] Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. II: Interpretacje, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 9–16.
 • Literatura a kultura. Problemy metodologiczne [w:] Kulturo-znawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?, pod red. W.J. Burszty i M. Januszkiewicza, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2010, s. 153–170.
 • Parateksty zamiast przedmów.Zarys poetyki paratekstów w twórczości Norwida [w:] Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 106–126.
 • Teoria i metoda komparatystyki. Status poznawczy [w:] Komparatystyka dzisiaj, pod red. E. Kasperskiego i E. Szczęsnej, t. I: Problemy teoretyczne, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2010, s. 13–29.
 • Niekonwencjonalny romantyk [w:] Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 15–49.
 • Komika, groteska, śmiech sataniczny [w:] Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s. 175–193.
 • Polityka i poetyka. Wokół dyskursu wolności Mickiewicza [w:] Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 393–424.
 • Romantyzm polski w perspektywie porównawczej [w:] Śladami romantyków. Profesorowi Zbigniewowi Sudolskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 465–489.
 • Apodemika Norwida [w:] Europejczyk w podróży 1850–1939, pod red. E. Ihnatowicz i S. Ciary, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, s. 389–401.
 • Krasiński: filozofia i liryzm śmierci (metodologia i tradycje) [w:] Śmierć Zygmunta Krasińskiego, pod red. B. Szargot i M. Szargota, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009, s. 9–24.
 • Requiem dla folkloru?…Mity i prawda folkloryzmu, „Tekstualia” 2010, nr 2, s. 21–36. Link
 • Koniec historii? Nowy historyzm?, „Tekstualia” 2010, nr 3, s. 19–38. Link
 • Giambatista Vico: Uzidanije poezije, „Akt. Czasopis za kniżewnost, umietnost i kulturu” 2010, s. 29–32.
 • Etyka a historia. (Czy sądy etyczne są historycznie prawomocne? Czy sądy historyczne mają walor etyczny?), „Tekstualia” 2010, nr 3, s. 165–177.
 • Podmiot w szamotaninie, „Kronos” 2010, nr 4 [artykuł online], (http://kronos.org.pl/index.php?23275,671).
 • Gotyzm i śmiech. Groza, groteska i parodia u E.A. Poego [w:] „Prace Filologiczne. Seria literaturoznawcza” 2010, tom LXIX, s. 181–198.
 • Dyskursy romantyzmologii. Studium (samo)krytyczne [w:] Jak pisano i jak pisać o romantyzmie polskim?, pod red. M. Kuziaka i S. Rzepczyńskiego, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2010, nr 8, s. 7–23. Link
 • Samuel Beckett: w gnoju czy w śmietniku? „Tekstualia” 2010, nr 1, s. 17–33. Link
 • Romantyzm polski: poezja, polityka, wiara…, „Artes Liberates. Zeszyty Naukowe” 2010, z. 1–2, s. 47–63.
 • Kafka jako antyepik. Konteksty i kontrteksty [w:] Literatura niemiecka w Polsce. Przekład i recepcja, pod red. E. Czaplejewicza i J. Rohozińskiego, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2009, s. 207–259.
 • Granice pisma, granice egzystencji. Przypadek Norwida [w:] Zwyczajny człowiek w niezwyczajnej sytuacji. Próba przekazania doświadczenia nieposiadającego wzoru opisywalności, pod red. H. Gosk, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009, s. 70–102.
 • Poezja, inne sztuki, filozofia. W kręgu Hegla [w:] Literackość filozofiifilozoficzność literatur, pod red. B. Sienkiewicz i T. Sobieraja, Wydawnictwo Naukowe Semper®, Warszawa 2009, s. 65–82.
 • Dramat historyczny – antynomie gatunku, antynomie historii [w:] Dramat w historii, historia w dramacie, pod red. K. Latawiec, R. Stachury-Lupy, J. Waligóry i E. Łubieniewskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 111–119.
 • Czy Poe był modernistą? [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko…, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 305–335.
 • Poe i historia [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko…, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 39–60.
 • Kategoria pogranicza w badaniach literackich. Problemy metodologiczne [w:] Pogranicze kulturowe. Odrębność – wymiana – przenikanie – dialog, pod red. O. Weretiuk, J. Wolskiego i G. Jaśkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 7–13.
 • Pro teoriju komparatywistyky [w:] Suczasna literaturna komparatywistyka. Stategiji i metody, pod red. D. Nalewajko, Kijów 2009, s. 125–146.
 • Odkrywanie Poego [w:] Edgar Allan Poe. Klasyk grozy i perwersji – i nie tylko…, pod red. E. Kasperskiego i Ż. Nalewajk, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 7–12.
 • L’utopie de l’ironie, l’ironie de l’utopie. F.Schlegel, S. Kierkegaard et C. Norwid [w:] Ironie contemporaine, pod red. Z. Mitosek i A. Ciesielskiej-Ribard, Paryż 2009, s. 28–36.
 • Kresy w perspektywie metodologii, „Prace Filologiczne” 2009, t. 55, s. 49–76. Link
 • Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty. Wprowadzenie do lektury, „Tekstualia” 2009, nr 1, s. 15–34. Link
 • Stawanie się romantyzmu. Wokół „Przedmowy” do I tomu „Poezji” Mickiewicza, „Przegląd Humanistyczny” 2009, nr 5/6, s. 49–63.
 • W objęciach ponowoczesności. Recycling i retoryka zamiast wiedzy?, „Tekstualia” 2009, nr 4, s. 19–34. Link
 • Religijność a literatura romantyczna [w:] Religie i religijność w literaturze i kulturze romantyzmu, pod red. E. Kasperskiego i O. Krysowskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 13–44.
 • Podmiot romantyczny. Konsekwencje literackie i filozoficzne [w:] Romantyzm a romantismus. Metamorfozy a analogie romantizmu w modernipolske a ceskeliterature, pod red. V. Forkowvy i K. Chjamonikolasa, Praga 2008, s. 9–28.
 • Razgowory po pytja [wspólnie z M. Grigorową] „Sławesteczne Prouczwaneja/Etudes Slaves” 2008, s. 127–144.
 • Monologi, soliloquia, polilogi. Kształty romantycznej utopii [w:] Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa, 2008, s. 35–93.
 • Rozmowy w podróży [wspólnie z M. Grigorową] [w:] Dialogi romantyczne. Filozofia – teoria i historia – komparatystyka, pod red. E. Kasperskiego i T. Mackiewicza, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Pułtusk–Warszawa, 2008, s. 115–144.
 • Wobec prawdy. Poezja a filozofia [w:] Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu, pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, E. Żwirkowskiej i E. Chlebowskiej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 183–207.
 • Johannes Climacus, czyli dekonstrukcja filozofii, „Kronos” 2008, nr 1, s. 187–213.
 • Tragigroteska Kafki, „Tekstualia” 2008, nr 3, s. 19–34. Link
 • Jaki Norwid? Jaki romantyzm? Krytycznie o norwidologii adorującej, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2008, nr 6, s. 199–218. Link
 • Franz Kafka–pisarz pogranicza, „Tekstualia” 2008, nr 3, s. 5–18. Link
 • Poezja a filozofia. Dwuznaczne związki, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 1, s.143–157.
 • Poezja a filozofia. Cztery filary tradycji (komparatystyka dyskursów), „Tekstualia” 2007, nr 3, s. 25–46. Link
 • Przewartościowania egzystencjalne w literaturze przełomu 1956 roku, [w:] Przegląd Humanistyczny. 50 lat. Konferencja naukowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 56–85.
 • Dyskurs antropologiczny. O antropologii literatury. Zasady pierwsze, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2007, nr 5, s. 153–170. Link
 • Komparatystyka a polsko-ukraińskie stosunki literackie. Problemy metodologiczne, „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe” 2007, t. 5, s. 91–100.
 • Filozofia i autobiografia. Kierkegaard o Kierkegaardzie w „Punkcie widzenia na mojądziałalność pisarską” [w:] Miłość i samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda, pod red. P. Bursztyki, M. Kaczyńskiego, M. Sosnowskiego i G. Uzdańskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 120–147.
 • Dyskurs kresowy. Kryteria, własności, funkcje [w:] Kresy – dekonstrukcja, pod red. K. Trybusia, J. Kałążnego i R. Okulicz-Kozaryna, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, s. 83–109.
 • Siedem rodzajów interpretacji. Próba ogarnięcia horyzontu [w:] Hermeneutyka i literatura – ku nowej koiné, pod red. K. Kuczyńskiej-Koschany i M. Januszkiewicza, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, s. 21–35.
 • Antropologia literatury. Podstawy teoretyczne. Projekt Michaiła Bachtina [w:] Antropologia kultury – antropologia literatury, pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły i E. Jaworskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 54–71.
 • Miesto i rol’ antropologii w rabotach M. Bachtina [w:] Fiłosofski poszuky, Lwów2007, s.10–17.
 • Obrazy słowne u Norwida. Szkice z poetyki komparatystycznej [w:] Poeta i sztukmistrz. O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida, pod red. P. Chlebowskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007, s. 67–98.
 • Tożsamość bez maski. W kręgu „Punktu widzenia” i autobiografii Kierkegaarda [w:] Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi, pod red. A. Szweda, Wydawnictwo ANTYK – Marek Derewiecki, Kęty 2006, s. 36–73.
 • Badać fakty czy mity? O sytuacji i przedmiocie badań współczesnej humanistyki, „Slawistyczni Zapysky” 2006, nr 1, s. 48–54.
 • Historia w literaturze, literatura w historii [w:] Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historii w literaturze polskiej XX i XXI wieku, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2006, s. 13–31.
 • Paradoksy historyzmu. Anty-historia w historii [w:] Poza historią, pod red. J. Lyszczyny i M. Barłowskiej, Wydawnictwo GNOME, Katowice 2006, s. 9–25.
 • O teorii komparatystyki [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, wyd. 3 zm. i uzup., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 577–602.
 • Po teoriju komparatywistyki [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, tłum. S. Jakobenka, Kijów 2006, s. 518–540.
 • Literatura i lęk. W kręgu poetyki, estetyki i antropologii [w:] Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XX wieku, pod red. D.K. Sikorskiego i T. Sucharskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2006, s. 7–21.
 • Paradygmat i historia. Metodologiczne rozważania o romantyzmie [w:] W cieniu Mickiewicza, pod red. J. Lyszczyny i M. Bąk, Agencja Artystyczna PARA, Katowice 2006, s. 25–39.
 • Zakała wśród filozofów? Spór o tożsamość Kierkegaarda, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006, nr 1, s. 41–60.
 • Przeszłość, romantyzm, literatura. Głos w dyskusji polonisty z ukrainistą, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 1, s. 11–24.
 • Szkoła ukraińska z wielu punktów widzenia, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 1, s. 167–172.
 • Swojskie, cudze, uniwersalne. Paralele polsko-ukraińskie, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 2006, t. 21–22, s. 21–31.
 • Literatura a religia. Różnice, korelacje, funkcje [w:] Język religii. Konstrukcje i dekonstrukcje, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 15–32.
 • Modernizm wobec tradycji [w:] Więzy tradycji, pod red. A. Węgrzyniak i M. Kopczyka, Wydawnictwo «scriptum», Bielsko-Biała 2005, s. 155–164.
 • Teorie i aporie dyskursu [w:] Formacje dyskursywne w kulturze, językach i literaturze europejskiej XX wieku, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 247–274.
 • Realność i utopia dialogu. Słowiańskie początki dialogiki [w:] Po żydowsku…Tradycje judaistyczne w kulturze i literaturze, pod red. D. Kalinowskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 29–57.
 • Klucze do Kafki. Style interpretacji [w:] Twórczość Franza Kafki. Tożsamość kulturowa i literacka, pod red. D. Kalinowskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 11–33.
 • Mistyka a nauka o literaturze. Wokół „Rozmowy wieczornej” i „Widzenia” [w:] Mickiewicz mistyczny, pod red. A. Fabianowskiego i E. Hoffman-Piotrowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 68–86.
 • Gatunki, logos, dyskurs. Wprowadzenie do genologii Norwida [w:] Genologia Cypriana Norwida, pod red. A. Kuik-Kalinowskiej, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2005, s. 9–56.
 • Literatura a religia. Różnice, korelacje, funkcje [w:] Dziedzictwo religijne Europy w literackiej kulturze XIX i XX wieku, pod red. L. Rożek, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2005, s. 13–30.
 • Interpretacja, dyskurs i władza znaczeń. Szkic o zasadach interpretacji, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2005, nr 4, s. 5–20. Link
 • Gatunkowa tożsamość powieści F. Kafki („Ameryka”, „Proces”, „Zamek”), „Studia Methodologica” 2005, nr 16, s. 232–237.
 • Paradygmat. Preliminaria teoretyczne [w:] Paradygmaty filozofii języka literatury i teorii tekstu (Pogranicza metodologiczne), pod red. A. Kiklewicza, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2004, s. 9−22.
 • Mitopoetyka Ukrainy w polskiej poezji romantycznej (Malczewski, Mickiewicz, Słowacki), „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe” 2004, t. I,s. 11–18.
 • W stronę poetyki paradoksu i absurdu, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2004, nr 3, s. 15–30. Link
 • Dyskurs o rozpaczy w „Chorobie na śmierć” Sørena Kierkegaarda. Zarys zagadnień [w:] Człowiek wobec rozpaczy w filozofii Sørena Kierkegaarda, pod red. M. Urbana i W. Zuziaka, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, s. 137–180.
 • Prepostmodernista? O groteskach K.I. Gałczyńskiego [w:] Mag w cylindrze. O pisarstwie K.I. Gałczyńskiego, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2004, s. 81–124.
 • Słowo o książce [w:] Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 7–10.
 • Klucze do Kafki [w:] Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 13–97.
 • Nurt parodyjno-groteskowy w literaturze polskiej XX wieku. Dominanta, oboczność czy margines? [w:] Dwudziestowieczność, pod red. M. Dąbrowskiego i T. Wójcika, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 225–236.
 • Rozgłos. Egzystencja. Kunszt. Post-jubileuszowe refleksje o Erneście Hemingwayu [w:] Spotkania z Ernestem Hemingwayem, pod red. A. Gronczewskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003, s. 62–107.
 • Metaliryka Norwida [w:] Czytając Norwida 2, pod red. S. Rzepczyńskiego, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2003, s. 7–28.
 • Liryka Norwida (polimorfizm, polifonia, policentryzm w poezji poety) [w:] Norwid z perspektywy początku XXI wieku, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003, s. 63–116.
 • Dialog kultur a kultura dialogu. Dialog i reklama jako formy kultury współczesnej [współautorstwo Ewa Szczęsna, w:] Kultura tworzona w dialogu cywilizacji Europy, pod red. L. Rożek i S. Jabłońskiego, t. III, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa 2003, s. 225–242.
 • Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu) [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, pod red. J. Deglera, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 119–126.
 • Wolność i forma. Dwa bieguny liryki Norwida [w:] Liryka Norwida, pod red. P. Chlebowskiego i W. Torunia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 81–106.
 • Dyskurs swobody u Mickiewicza [w:] Studia Polonorossica. K 80-letiju Jeleny Zacharowny Cybienko, Moskwa 2003, s. 65–78.
 • Języki egzystencji. Juliusz Słowacki i Søren Kierkegaard [w:] Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja, pod red. M. Kuziaka, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Słupsk 2002, s. 215–241.
 • Media i literatura na progu XXI wieku. (Tezy), „Przegląd Humanistyczny” 2002, nr 6, s. 33–42.
 • Parodia a literatura XX wieku. Kontury zjawiska [w:] Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie, pod red. A. Lama i T. Wroczyńskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002, s. 42–70.
 • „Północne my syny… Wschodowej historii…”. Norwid, Polska i północ [w:] Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, pod red. C.P. Dutki, Pro Libris, Zielona Góra 2002, s. 59–77.
 • Ridiculus sum… Z problemów teorii parodii [w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 151–191.
 • [Przekład z niemieckiego] R. Marti, Kulturowe znaczenie Słowiańszczyzny dla Europy [w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 215–229.
 • [Przekład z niemieckiego] M. Schmeling, Poetyka hybrydyczności czy hybrydyczna poetyka? O estetycznym ujęciu konfliktów kulturowych w powieści wielokulturowej [w:] Dialog. Komparatystyka. Literatura, pod red. E. Kasperskiego i D. Ulickiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 469–477.
 • Literatura. Teoria. Metodologia [w:] Literatura, teoria, metodologia, pod red. D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 8–38.
 • Hermeneutyka. Teoria interpretacji [w:] Literatura, teoria, metodologia, pod red. D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 112–142.
 • O teorii komparatystyki [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, wyd. 2 rozszerzone, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 331–356.
 • Fiłosofija czełowieka w litieraturie XX wieka [w:] Aktualnyje problemy litieratury: kommentarij k XX wieku, Kaliningrad 2001, s. 3–12.
 • Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy [w:] Autobiografizm – przemiany, formy, znaczenia, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, s. 9–25.
 • Drogi i rozdroża metodologii. Studium problemu [w:] Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 11–74.
 • Spór o funkcjonalizm [w:] Rozważania metodologiczne. Język – literatura – teatr, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 255–274.
 • Dlaczego metodologia? [w:] Rozważania metodologiczne. Język–literatura–teatr, pod red. E. Kasperskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 7–8.
 • Ukraina jako symbol wolności w poezji romantycznej [w:] Ukrajina i Polszcza doby romantyzmu: obraz susida. Materiały miżnarodnoji naukowoji konferenciji, priswjaczenoji 190-riczczju z dnjanarodżennja Juliusza Słowaćkoho. Kremeneć, 8–11 weresnja 1999 roku, Krzemieniec 2000, s. 3–21.
 • Jewhen Małaniuk i emigracyjne pogranicza kultur. Paralele ukraińsko-polskie [w:] Literackie kresy i bezkresy. Księga ofiarowana Profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi, pod red. K.R. Łozowskiej i E. Tierling, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 261–279.
 • Jednostka, historia i etyka. Paralela Krasiński – Kierkegaard [w:] Piekło miłości. W 140 rocznicę śmierci Zygmunta Krasińskiego, pod red. J. Rohozińskiego, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 2000, s. 51–88.
 • Relations littéraires, intertextualité et la littérature universelle [w:] Centrisme interlittéraire des littératures de l’Europe centrale, Brno 1999, s. 99–102.
 • Paradygmat funkcjonalny i literatura (Funkcjonalizm w literaturoznawstwie, zdobycze, krytyka), „Studia Methodologica” 1999, nr 6, s. 19–29.
 • Zabójczy jad poezji. Iwan Franko i Adam Mickiewicz na rozstajnych szlakach historii, „Przegląd Humanistyczny” 1999, nr 5, s. 57–75.
 • Jewhen Małaniuk i emihracijni pohraniczczja kultur, „Mandriweć” 1999, nr 2, s. 49–58.
 • Poznanie i sztuka egzystowania u Kierkegaarda, „Principia” 1999, s. 116–136.
 • Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej z Brna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1999, t. XLII, z.1–2, s. 181–196.
 • Związki literackie, intertekstualność i literatura powszechna [w:] Medziliterárny centrizmus stredoeurópskych literatúr, pod red. D.Ïurišini in., Ceske Budejovice 1998, s. 108–130.
 • Teoria literatury a metodologia. Dyskursy pokrewne czy odrębne?, „Studia Methodologica” 1998, t. 4, s. 22–33.
 • Martin Buber, idea dialogu i świat słowiański, „Slavica Tarnopolensia” 1998, t. 5, s. 103–127.
 • Problem dialogu w twórczości Iwana Franki [w:] Iwan Franko – pyśmennyk, mysłytel’, hromadjanyn. Materiały miżnarodnoji naukowoji konferenciji (Lwiw, 25–27 weresnja 1996 r.), Lwów 1998, s. 278–283.
 • Emihracija, istorija ta miżkulturnyjdiałoh (na prikładi poezji Jewhena Małaniuka), „Naukowi Zapysky. Serija: Literaturoznawstwo” 1998, nr 2, s. 95–106.
 • Martin Buber, idea dialogu i świat słowiański, „Slavica Tarnopolensia” 1998, nr 5, s. 103–127.
 • Religijność Mickiewicza. Próba fenomenologii egzystencjalno-kulturowej [w:] Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały konferencji międzynarodowej Grodno–Nowogrodek 12–17 maja 1997, pod red. J. Bachórza i W. Choriewa, ks. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 49–60.
 • Literatura. Teoria. Metodologia [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 8–38.
 • Hermeneutyka. Teoria interpretacji [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 112–142.
 • O teorii komparatystyki [w:] Literatura. Teoria. Metodologia, pod red. D. Ulickiej, Wydawnictwo Dydaktyczne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 331–356.
 • Heterogeniczność jako kategoria komparatystyki kulturowej i literackiej. Badania porównawcze w przestrzeniach diachronii, synchronii i asynchronii [w:] Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 66–72.
 • Kryteria literatury narodowej. Funkcje komparatystyki w stosunku do literatury narodowej [w:] Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, Izabelin 1998,s. 113–115.
 • Teoria intertekstualności a dylematy badawcze komparatystyki w dobie poststrukturalistycznej i pofenomenologicznej [w:] Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 156–159.
 • Pierwiastek negacji w postmodernizmie. Pokusy i zagrożenia [w:] Postmodernizm po polsku?, pod red. A. Izdebskiej i D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 199–215.
 • Wspólnota i konflikty. Idea słowiańska w historiozofii polskiej. Konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria IX, Wydawnictwo ENERGEIA, Warszawa 1998, s. 231–236.
 • Święte i świeckie. Przemiany wartości [w:] Człowiek – dzieło – sacrum, pod red. S. Gajdy i H.J. Sobeczki, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 1998, s. 49–61.
 • Czy postmodernizm jest humanizmem? Rozważanie o R. Rortym i kulturze liberalnej, „Res Humana” 1998, nr 3, s. 16–19.
 • Humanista na rozstaju dróg, „Res Humana” 1998, nr 4, s. 3–8.
 • Mickiewicz: kropla romantyzmu i prometejski humanizm, „Res Humana” 1998, nr 6, s. 3–7.
 • Między poetyką a antropologią postaci. Szkic zagadnień [w:] Postać literacka. Teoria i historia, pod red. E. Kasperskiego i B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 9–41.
 • Słowo wstępu [w:] Postać literacka. Teoria i historia, pod red. E. Kasperskiego i B. Pawłowskiej-Jądrzyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 5–6.
 • On the Poetics of Jerzy Kosinski [w:] Jerzy Kosinski. Man and Work. At the Crossroads of Cultures, pod red. A. Salskiej i M. Jedlińskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 55–67.
 • O poetyce powieści Jerzego Kosińskiego [w:] Jerzy Kosiński: Być Tu i Tam. Materiały z konferencji naukowej „Jerzy Kosiński; Człowiek i dzieło na skrzyżowaniu kultur”. Łódź 8–10 maja 1995, pod red. A. Salskiej i G. Gazdy, Wydawnictwo DaCapo, Warszawa 1997, s. 64–78.
 • „Brat przeciw bratu”. Konflikty polsko-ukraińskie w literaturze polskiej. Uwagi wstępne [w:] Sławistyczny studiji. t. 1. Materiały V-ho miżnarodnoho sławistycznoho kołokwiumu (Lwiw 14–16 trawnja 1996 r.), Lwów 1997, s. 78–86.
 • Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rok XXXI (1996)” 1997, s. 11–26.
 • Witkacy i wiry przemian [w:] S.I. Witkiewicz, Szewcy. Naukowa sztuka ze śpiewkami w trzech aktach, Biblioteka lektur szkolnych, Interart, Warszawa 1997, s. 101–127.
 • Tekst widowiskowy. (Z problemów poetyki dramatu) [w:] Poetyka, t. 3, Materiały do ćwiczeń, pod red. D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 41–51.
 • Różewicz, groteska…i postmodernizm [w:] Poetyka, t. 3, Materiały do ćwiczeń, pod red. D. Ulickiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997, s. 111–120.
 • Wyznaczniki i kryteria mistyki. O wierszach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego, „Przegląd Humanistyczny” 1997, nr 4, s. 42–52.
 • Mistyka i metodologia. O dyskursach liryczno-mistycznych Juliusza Słowackiego [w:] Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Materiały międzynarodowej sesji naukowej. Olsztyn 22–23 listopada 1995 roku, pod red. M. Śliwińskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Olsztyn 1997, s. 124–140.
 • Spilnota i konflikty (Słow’ianśka ideja w polśkij romantycznij istoriosofiji), „Problemy słowianoznawstwa. Miżwidomczyj naukowyj zbirnyk” 1996, nr 49, s. 42–53.
 • Podmiot poznania i podmiot egzystencji u Kierkegaarda, „Studia Methodologica” 1996, nr 2, s. 14–22.
 • Kierkegaard, Buber and Bachtin: Three Theories of Dialogue and Question about its Perspectives [w:] Dialogue in the Heart of Europe. Proceedings of the 6th International Congress, Praga 1996.
 • Związki literackie, intertekstualność i literatura powszechna [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 91–105.
 • Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badań nad literaturą kresową [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 106–120.
 • Próba stylu i stylistyki [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG,Warszawa 1996, s. 121–126.
 • Rozdroża hermeneutyki. Egzegeza – tekst – lektura [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 127–132.
 • Ćwiczenie z dekonstrukcji. Czy interpretacji jestzbyt wiele i czy należy ograniczyć ichróżnorodność? [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 133–140.
 • Różewicz, groteska… i postmodernizm [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 141–157.
 • Legitymizacja: najważniejszy problem powieści (o „epopei” Odojewskiego „Zasypie wszystko, zawieje…”) [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. 158–170.
 • Pop i pornopowieści Jerzego Kosińskiego. Melanże polsko-żydowsko-amerykańskie [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s.171–178.
 • Poetyka i heterogeniczność [w:] Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, s. 205–215.
 • Leopold Buczkowski – kres Kresów [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 188–239.
 • Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, s. 322–348.
 • Konrad Górski i konteksty teoretyczne (neoidealizm, pozytywizm, hermeneutyka,aksjologia) [w:] Konrada Górskiego świat literatury i języka. Materiały konferencji zorganizowanej w setną rocznicę urodzin Profesora, pod red. W. Sawryckiego i J. Speiny, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1996, s. 49–66.
 • Filozofia konfliktu i walki: Cyprian Norwid i August Cieszkowski [w:] August Cieszkowski. W setną rocznicę śmierci, pod red. B. Markiewicz i S. Pieróga, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 1996, s. 77–102.
 • Lévi-Strauss Claude. Anthropologie structurale [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 4, pod red. B. Skargi, S. Borzyma i H. Floryńskiej-Lalewicz, PWN, Warszawa 1996, s. 299–314.
 • Balbus czy Bachtin? Spór o koncepcję stylu i stylistyki w badaniach literackich [w:] Styl a tekst. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 26–28 września 1995, pod red. S. Gajdy i M. Balowskiego, Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole 1996, s. 9–20.
 • Historia, narratywizm i literatura piękna [w:] Pochwała historii powszechnej. Księga ofiarowana prof. dr. hab. Andrzejowi Bartnickiemu, Instytut Historyczny UW, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Warszawa 1996, s. 509–518.
 • Temat kresowy po wojnie. Modele i przykłady [w:] Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Materiały z sesji naukowej. Prądocin koło Bydgoszczy 7–9 maja 1996, Studio Φ, Wydawnictwo HOMINI, Bydgoszcz 1996, s. 231–241.
 • Czy Norwid był dekonstrukcjonistą?, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 4, s. 154 –159.
 • Słowo wstępne [w:] Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1996, s. I–II.
 • Słowo wstępne [w:] Literatura a heterogeniczność kultury. Poetyka i obraz świata, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1996, s. 7.
 • Wokół Syberii Norwida. Dwa modele etyki, historiozofii i patriotyzmu [w:] Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1995, s. 153–172.
 • Filozofia konfliktu i walki. Cyprian Norwid i August Cieszkowski, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 2, s. 69–89.
 • Konrad Górski i konteksty teoretyczne, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 5, s. 137–152.
 • Mrożek i katastrofizm współczesny, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s.69–81.
 • Istota genezy. Idiom tekstu i redakcja przeszłości [w:] Écriture/Pisanie, pod red. Z. Mitosek i J.Z. Lichańskiego, Warszawa 1995, s. 77–102.
 • Najnowsza bachtinologia, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 4, s. 139–143.
 • Słowo wstępne [w:] Kresy, Syberia, literatura. Doświadczenia dialogu i uniwersalizmu, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 1995, s. 7–8.
 • Epitafium dla podmiotu? Przyczynek do antropologii literatury [w:] Kryzys czy przełom? Studia z teorii i historii literatury, pod red. M. Lubelskiej i A. Łebkowskiej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 1994, s. 151–163.
 • Pusty konfesjonał. O „Białym małżeństwie” T. Różewicza, „Bez Dogmatu” 1994, nr 6, s. 19–21.
 • Gombrowicz bluźnierca (o „Pornografii”), „Bez Dogmatu” 1994, nr 7–8, s. 15–18.
 • Utrata twarzy. Reminiscencje z „Wariacji pocztowych” K. Brandysa, „Bez Dogmatu” 1994, nr 7–8, s. 22–24.
 • Parodia na Mrożka (o „Miłości na Krymie”), „Bez Dogmatu” 1994,nr 9–10, s. 16–19.
 • Mit Kołakowskiego (i co nieco o krachu mitów), „Bez Dogmatu” 1994, nr 12, s. 17–19.
 • Qu’est-ce que la mimesis?(Essai d’interpretation), „Les Cahiers de Varsovie” 1993, s. 13–23.
 • Mit maciczny. Bruno Schulz i Kresy, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 3, s. 79–94.
 • Sprawa podmiotu. Szkic z antropologii literatury, „Przegląd Humanistyczny” 1993,nr 5, s. 1–24 .
 • Dwie książki o dialogice, „Przegląd Humanistyczny” 1993, nr 2, s. 122–127.
 • Aspekty mimesis. Zarys problematyki [w:] Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, pod red. Z. Mitosek, PWN, Warszawa 1992, s. 65–93.
 • Parodia i parodiowanie (na tle postmodernizmu), „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 4, s. 31–44.
 • Dialektyka komunikacji (o tzw. komunikacji pośredniej) [w:] Koncepcje słowa, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1991, s. 191–227.
 • Jerzy Andrzejewski [w:] Literatur Polens. Einzeldarstellungen, Berlin 1990, s. 303–320.
 • Ironiczna antropologia. Rozdwojenie i podwojenie człowieka u Kierkegaarda, „Studia Filozoficzne” 1990, nr 4, s. 177–193.
 • Ironia jako dyskurs i strategia. Z rozważań nad poetyką teoretyczną i historyczną ironii, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 3, s. 23–46.
 • Genealogia dialogu. Niektóre konteksty myśli Bachtina, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 1, s. 35–50.
 • Dialog romantyczny (Krasiński–Słowacki), „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 11, s. 87–106.
 • Poeta antypoeta Kierkegaard, „Poezja” 1989, nr 3, s. 61–72.
 • Kontra-Bachtin, czyli o dialogu u formalistów, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 3, s. 67–84.
 • Trzy prawdziwe baśnie teoretycznoliterackie [w:] Poszukiwania teoretycznoliterackie, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, s. 167–187.
 • Egzystencja, literatura, dialog [w:] Poszukiwania teoretycznoliterackie, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1989, s. 53–100.
 • Destrukcja ethosu dialogowego w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza [w:] Z polskich studiów slawistycznych, seria VII, PWN, Warszawa 1988, s. 125–135.
 • Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza [w:] Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku, pod red. E. Czaplejewicza i W. Grajewskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988, s. 193–252.
 • U źródeł dialogu. Trzy tradycje, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 3, s. 165–176.
 • Dialog w świecie pozorów. O dialogice Bubera, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 6, s. 85–105.
 • Kierkegaard jako krytyk literacki, „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 9, s. 59–68.
 • Ironia, poetyka, antropologia (w kręgu Kierkegaarda), „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 11–12, s. 1–14.
 • W zwierciadle wartości, „Przegląd Humanistyczny” 1988, nr 3, s. 191–200.
 • Literatura i nauka o literaturze w polu myśli Bachtina [w:] Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1983, s. 27–52.
 • Marksizm – kultura – dialog [w:] Bachtin. Dialog. Język. Literatura. Antologia, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1983, s. 491–506.
 • Cyprian Norwid (1821–1883) [w:] Polskie koncepcje teoretycznoliterackie w wieku XIX, pod red. E. Czaplejewicza i K. Rutkowskiego, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1982, s. 171–196.
 • Między nadzieją i zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego, „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 11, s. 26–35.
 • Demony propagandy, „Poezja” 1982, nr 3–4, s. 46–58.
 • Cypriana Norwida program odbudowy wysokich ideałów, „Regiony” 1980, nr 2, s. 41–60.
 • Norwida królestwo literatury (Panorama zagadnień), „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 6, s. 137–151.
 • O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1980, seria I, z. 35, s. 63–89.
 • Siła i moralność. W kręgu utopii słowa siły Norwida, „Poezja” 1980, nr 11, s. 89–102.
 • W kręgu myśli pragmatycznej Norwida (sytuacja działania), „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 3, s. 1–18.
 • Filozofia środka, „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 10, s. 71–89.
 • W świecie potrzeb ludzkich (z badań nad aksjologią Norwida), „Przegląd Humanistyczny” 1979, nr 11–12, s. 53–70.
 • Problem pytań w twórczości Norwida [w:] Dialog w literaturze, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1978, s. 117–162.
 • Dialog a nauka o literaturze, „Przegląd Humanistyczny” 1978, nr 2, s. 1–18.
 • Dialog a nauka o literaturze [w:] Dialog w literaturze, pod red. E. Kasperskiego i E. Czaplejewicza, PWN, Warszawa 1978, s. 237–272.
 • Gatunki literackie jako wartości, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 4, s. 75–89.
 • Marksizm – kultura – dialog, „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 4, s. 33–41.
 • Problem pytań w twórczości Norwida, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 49–67.
 • Poetyka pragmatyczna. Uwagi o jej przedmiocie i zadaniach badawczych [w:] Problemy poetyki pragmatycznej, pod red. E. Czaplejewicza, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1977, s. 45–75.
 • Zmierzch czy świt kultury ludowej?, „Regiony” 1976, nr 2, s. 24–37.
 • Zwierzątko” Brylla, czyli sylabizowanie odwagi, „Poezja” 1976, nr 7/8, s. 58–61.
 • Piechal i 13 autoportretów Norwida, „Miesięcznik Literacki” 1975, nr 5, s. 128-130..
 • J.Z. Jakubowski: Władysław Broniewski, „Nowe Drogi” 1975, z. 7, s. 173–176.
 • Filozofia celu Norwida, „Poezja” 1975, nr 7–8, s. 119–130.
 • Semiotyka kultury ludowej, „Regiony” 1975, nr 4, s. 169–171.
 • Tekst widowiskowy (Z problemów poetyki dramatu) [w:] Poetyka i stylistyka słowiańska, pod red. S. Skwarczyńskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1973, s. 297–304.
 • Gustaw Daniłowski [w:] Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 223–257.
 • Ludwik Stanisław Liciński [w:] Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku. Literatura okresu Młodej Polski, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973, s. 281–296.
 • Geneza, „Nowy Wyraz” 1973, nr 1–2, s. 190–197.
 • Aktor – gest – widownia, „Nowy Wyraz” 1973, nr 3, s. 54–60.
 • Z problemów: poezja – poznanie, „Nowy Wyraz” 1973, nr 4, s. 115–122.
 • Wśród powrotów na wieś, „Nowy Wyraz” 1973, nr 7, s. 103–109.
 • W.W. Winogradow o poezji Anny Achmatowej i problemach języka poetyckiego, „Przegląd Humanistyczny” 1972, nr 1, s. 158–163.
 • Nad Ingardenem, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 1, s. 74–81.
 • Dylematy humanistyczne, „Miesięcznik Literacki” 1971, nr 4, s. 49–54.
 • Duch czasu i jego znaki, „Współczesność” 1970, nr 12, s. 5.
 • Semiotyka i poetyka, „Studia Estetyczne” 1968, t. V, s. 387–397.
 • Przesłanki semiotyczne narracji, „Kultura i Społeczeństwo” 1967, nr 3, s. 151–162.
 • Elementy semiologii, „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 4, s. 107–121.
 • Nowe czasopismo francuskie o komunikacji masowej, „Kultura i Społeczeństwo” 1965, nr 2, s. 249–253.