prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Gustaw Daniłowski

Gustaw Daniłowski 1871–1927

Gustaw Daniłowski urodził się 12 lipca 1871 r. w Cywilsku, w guberni kazańskiej, zmarł 21 października 1927 r. w Warszawie. Na jego dzieciństwie zaważyły losy ojca, aktywnego działacza w powstaniu styczniowym, a następnie zesłańca. Władysław Daniłowski, szlacheckiego pochodzenia, z wykształcenia lekarz, był członkiem Komitetu Centralnego, wchodził w skład Komisji Wykonawczej Rządu Narodowego sprawującego władzę w powstaniu. Podzielał orientację polityczną Ludwika Mierosławskiego. W niejasnych okolicznościach wdał się w konflikt z Rządem Narodowym. Ujęty przez władze carskie, został skazany na zesłanie do Minusińska w guberni jenisejskiej, dokąd przybył w r. 1866 i gdzie założył rodzinę, żeniąc się z Julią Cyrynówną. Następnym etapem zesłańczej wędrówki był Mceńsk w guberni orłowskiej. W 1878 r. Władysław Daniłowski zmarł w Petersburgu na „gwałtowną chorobę mózgową”. Rodzina, wdowa z trzema synami, przeniosła się do Warszawy.