prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Maria Janion

Dylematy humanistyczne

Artykuł Marii Janion z „Nowych Dróg” (1970, nr 12) można odczytać jako próbę określenia bieżącej sytuacji metodologicznej w nauce o literaturze. Posiada on charakter eseistyczny, dyskusyjny, odzwierciedla zamiar porządkowania przemian, jakie dokonują się w literaturze i w krytycznej refleksji nad twórczością. Autorka przedstawia swoje stanowisko otwarcie, jej sympatie i antypatie są ukazane niedwuznacznie. Opowiada się za strukturalizmem, aczkolwiek nie bez pewnych zastrzeżeń, oraz za marksizmem, chociaż tutaj jej poglądy zostały zarysowane jedynie szkicowo.