prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Budowa strony internetowej Profesora Edwarda Kasperskiego

Pomysł, struktura strony, opieka naukowa: dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka

Realizacja programistyczna: dr Tomasz Mackiewicz