prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Przedłużenie umowy z Uniwersytetem Warszawskim

Podpisanie przedłużenia na lata 2022/23 Umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim reprezentowanym przez Rektora UW prof. dr. hab. Alojzego Nowaka a Marią Kasperską na organizację Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego.