prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Spotkanie z laureatami Konkursu

W dniu 2 czerwca 2022 r. w Instytucie Literatury Polskiej UW odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Maria Kasperska, Dyrektor ILP UW prof. dr hab. Witold Sadowski, Przewodnicząca Komisji Konkursowej Kierownik Zakładu Komparatystyki prof. dr hab. Ewa Szczęsna, Sekretarz Komisji Konkursowej dr Weronika Lipszyc, Promotor laureatki 2021 Kierownik Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych prof. dr hab. Roman Krzywy, laureatka 2021 mgr Maria Rogaczewska, laureat 2020 dr Maciej Skowera. Odczytano także list opiekuna naukowego laureata 2020 Kierownika Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej prof. dr. hab. Grzegorza Leszczyńskiego, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu osobiście. Laureaci zaprezentowali swoje wydane książki.