prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Spotkanie z laureatką VI edycji konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

W dniu 26 stycznia 2024 roku w Instytucie Literatury Polskiej UW odbyło się spotkanie z okazji rozstrzygnięcia VI edycji konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Maria Kasperska, laureatka 2023 mgr Katarzyna Korwin-Mikke, Zastępca Dyrektora ILP UW dr hab. Marta Wojtkowska- Maksymiuk, Przewodnicząca Komisji Konkursowej Kierownik Zakładu Komparatystyki prof. dr hab. Ewa Szczęsna, Członkowie Komisji Konkursowej dr. hab. prof. uczelni Żaneta Nalewajk-Turecka oraz dr Karol Hryniewicz, Sekretarz Komisji Konkursowej dr Weronika Lipszyc, opiekunowie laureatki z Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński Kierownik Zakładu oraz dr Weronika Kostecka. Na spotkaniu doceniono wyjątkową wartość nagrodzonej pracy, gdyż po raz pierwszy laureatka uzyskała maksymalną liczbę punktów w zakresie oryginalności ujęcia tematu, wartości merytorycznej i charakteru komparatystycznego.