prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Spotkanie z okazji rozstrzygnięcia V edycji Konkursu

W dniu 7 lutego 2023 roku w Instytucie Literatury Polskiej UW odbyło się spotkanie, na którym obecni byli: Maria Kasperska, laureatka 2022 dr Anna Kujawska-Kot, Zastępca Dyrektora ILP UW dr hab. Dawid Maria Osiński, Przewodnicząca Komisji Konkursowej Kierownik Zakładu Komparatystyki prof. dr hab. Ewa Szczęsna, Członek Komisji Konkursowej dr hab. Karol Samsel, Członek Komisji Konkursowej dr Marcin Leszczyński, Sekretarz Komisji Konkursowej dr Weronika Lipszyc. Laureatka dr Anna Kujawska-Kot opowiedziała o swojej nagrodzonej pracy i planach na przyszłość. Zrobiono pamiątkowe zdjęcie.