prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Wydanie książki Kierkegaard, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki oraz Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Redaktorami naukowymi są dr hab. Jacek Aleksander Prokopski i dr Maria Urbańska-Bożek, którzy na stronach 11–40 publikacji zamieścili wspomnienia o Profesorze Edwardzie Kasperskim. Wszystkie prace zawarte w książce zostały dedykowane prof. dr. hab. Edwardowi Kasperskiemu. Ich autorami są: Jacek Aleksander Prokopski, Maria Urbańska-Bożek, Antoni Szwed, Nadija Łomanowa-Barańska, Humberto Ortega-Villaseñor, Maria Gołębiewska, Maciej Adam Sosnowski, Katarzyna Krawerenda-Wajda, András Nagy, Wojciech Kaftanski, Karol Toeplitz. W książce zamieszczono również pełną bibliografię prac prof. dr. hab. Edwarda Kasperskiego z lat 1965–2018 oraz bibliografię jego prac poświęconych analizie twórczości Sørena Aabye Kierkegaarda. W książce wykorzystano zdjęcia z prywatnego archiwum Marii Kasperskiej, żony Profesora i Jacka Aleksandra Prokopskiego.

Nota z czwartej strony okładki tomu:

Fenomen Profesora Edwarda Kasperskiego zapewne winien być upamiętniony w kilkunastu tomach studiów naukowych. Imponująca jest wielonurtowość dokonań Profesora – historyka i teoretyka literatury, komparatysty, monografisty, a przede wszystkim badacza dyskursu literackiego i filozoficznego. Nigdy wcześniej w literackim i filozoficznym dyskursie liryzm duszy, niestłumiony erudycją, nie odezwał się tak rozdzierająco i przenikliwie. Myśl Kasperskiego to dialektyczna symfonia smutku i radości, nieustającego napięcia między tym, co minione i czasem przyszłym. A jednym z motywów owej symfonii jest tematyka niniejszego tomu. Bowiem Profesor, obdarzony wnikliwym zmysłem filozoficznym, mając w sercu nie tylko kresowy Lwów, ale i duńskie wzgórza Jutlandii, powołał do życia, obok profesora Karola Toeplitza, polski świat Kierkegaardowski. Stworzył szereg typów interpretacji „odludka północy”, ukazując literackie piękno i filozoficzną metodę Sørena Kierkegaarda, która odtąd trwale będzie pociągała polskich interpretatorów i tłumaczy. Jednym słowem, w naszym polskim środowisku miłośników Kierkegaarda jako teologa, filozofa i pisarza, kwalifikacja naukowa Profesora i płynąca zeń inspiracja stanowi pozycję wielkiej dojrzałości, inicjując przy tym dalszy rozwój polskiej myśli humanistycznej

Jacek Aleksander Prokopski

Dystrybutorem książki jest m.in. Wydawnictwo Marek Derewiecki

http://derewiecki.pl/sklep/serie-wydawnicze/daimonion/kierkegaard-czyli-mowy-na-piatkowym-zebraniu-dla-wspolnie-pogrzebanych/