prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Wydanie pośmiertne książki: Edward Kasperski, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki

Książka ukazała się nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorem naukowym tomu jest dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka z Zakładu Komparatystyki Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki pomocy której po śmierci Edwarda Kasperskiego książka mogła się ukazać drukiem.

Recenzentami książki byli: dr hab. Ewa Szczęsna, prof.UW (Zakład Komparatystyki, Instytut Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz dr hab. Marek Stanisz, prof. UR (Instytut Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszoawskiego).

Dystrybutorem książki jest Ksiegarnia Polon: https://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/sklep/filologia-polska/metody-i-metodologia-metodologia-ogolna-nauki-humanistyczne-wiedza-o-literaturze-podrecznik-akademicki/

W dniu 8 marca 2017 roku w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta w Warszawie odbyła się prezentacja książki Edwarda Kasperskiego, Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze). Podręcznik akademicki połączona z wieczorem wspomnieniowym poświęconym autorowi w pierwszą rocznicę śmierci. Spotkanie poprowadziła dr hab. Ewa Szczęsna (prof. UW), kierownik Zakładu Komparatystyki, recenzentka tomu. W rozmowie wzięli udział dr hab. Żaneta Nalewajk (UW), redaktorka tomu, dr hab. Olaf Krysowski (prof. UW), członkowie Zakładu Komparytystyki, współpracownicy, uczniowie, przyjaciele i bliscy Profesora.

Plakat promujący spotkanie

metody i metodologia plakat

Spotkanie było nagrywane