prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Wydanie pośmiertne książki: Edward Kasperski, Tropami Norwida. Studia – Interpretacje – Paralele

Książka ukazała się nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktorem naukowym tomu jest dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki pomocy której po śmierci Edwarda Kasperskiego książka mogła się ukazać drukiem. Recenzentami książki byli: dr hab. Piotr Chlebowski (KUL), dr hab. Olaf Krysowski (prof. UW).

https://www.kul.pl/studia-i-monografie,art_21674.html

https://www.kul.pl/files/667/kasperski_spis_tresci0001.pdf

Publikacja została włączona do serii Studia i Monografie (tom XXIX) pod redakcją Edyty Chlebowskiej, Piotra Chlebowskiego, Józefa Ferta, Łukasza Niewczas i Stefana Sawickiego, prowadzonej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL.

Dystrybutorem książki jest Księgarnia Polon: https://ksiegarniapolon.uw.edu.pl/sklep/filologia-polska/tropami-norwida-studia-interpretacje-paralele/

Informacja o książce ukazała się na stronach:

teologiapolityczna.pl

norwidiana.blogspot.com