prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Karol Toeplitz – Wspomnienie o prof. Edwardzie Kasperskim

„Tekstualia” 2016, nr 1 (44), ISSN 1734-6029, s. 163


Karol Toeplitz

Wspomnienie o prof. Edwardzie Kasperskim


Z olbrzymim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. Edwarda Kasperskiego. Był blisko związany ze środowiskiem kierkegaardologicznym w Polsce. Jego olbrzymia wiedza, znajomość Danii, w którym to kraju przebywał dobrych kilka lat, niezmierna pracowitość, oryginalność myślenia, a przy całym Jego krytycyzmie niebywała tolerancja i życzliwość zjednały sobie nasze środowisko. Miał dalekosiężne plany, m.in. rozpoczął prace nad wieloautorską książką poświęconą późnemu Kierkegaardowi. Mimo, że nie ma już wśród nas Profesora, doprowadzimy Jego zamysł do końca. To będzie nasze pośmiertne uhonorowanie Profesora, książka Jemu dedykowana.

Polska humanistyka poniosła olbrzymią stratę. Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako osobowość, z którą zawsze można było wymieniać poglądy, radzić się, dać się zainspirować, lecz także dzięki Jego dokonaniom, spuściźnie, która nie traci na aktualności.

Odszedł stanowczo za wcześnie.

Pozostanie w naszej pamięci jako wybitna osobowość, a młodsza generacja będzie nadal korzystała z Jego pisanego dorobku. Profesorze! Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy z Tobą przebywać i pracować.


https://tekstualia.pl/files/b6adfdeb/toepliz_karol-wspomnienie.pdf