prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego

Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego
10.06.2021, podpisanie umowy na organizację Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego w latach 2022/23

02.06.2022 r., Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej,
spotkanie z laureatami Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego 2020 i 2021