prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Uniwersytet Warszawski

2004 r., 17 listopada, Uniwersytet Warszawski, uroczystość wręczenia Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię pt. Kierkegaard. Antropologia i dyskurs o człowieku oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania