prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Czy postmodernizm jest humanizmem? Rozważanie o R. Rortym i kulturze liberalnej

216-Czy_postmodernizm_jest_humanizmem