prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Kierkegaard, Buber i Bachtin: trzy teorie dialogu i pytanie o jego perspektywy

232-Kierkegaard_Buber_Bachtin