prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Poezja filozoficzna Szymborskiej (człowiek, byt, poznanie, etyka)

224-Poezja_filozoficzna_Szymborskiej