prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

W kręgu myśli pragmatycznej Norwida

298-W_kregu_mysli_pragmatycznej_Norwida