prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Ludwik Stanisław Liciński 1874—1908

316-Ludwik_Stanislaw_Liciński