prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

„Zwierzątko” Brylla czyli sylabizowanie odwagi

309-Zwierzątko_Brylla_czyli_sylabizowanie_odwagi