prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Przyszłość i zasady genologii. O czeskiej szkole genologicznej Z Brna

199-Przyszlosc_i_zasady_genologii