prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Rozdroża hermeneutyki. Egzegeza — tekst — lektura

236-Rozdroza_hermeneutyki