prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Teoria literatury a metodologia. Dyskursy pokrewne czy odrębne?

201-Teoria_literatury_a_metodologia