prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Dialog kultur a kultura dialogu. Dialogizm i reklama jako formy kultury współczesnej

172-Dialog_kultur_a_kultura_dialogu