prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Dialog w świecie pozorów (o dialogice Bubera)

285-Dialog_w_swiecie_pozorow