prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Literatura i nauka o literaturze w polu myśli Bachtina

289-Literatura_i_nauka_o_literaturze