prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Sprawa dialogu w Literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza

283-Sprawa_dialogu_w_lietraturze_slowianskiej