prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Tożsamość bez maski. W kręgu Punktu widzenia i autobiografii Kierkegaarda

141-Tożsamość_bez_maski