prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

W stronę deontologii. Dekonstrukcja ontologii u Kierkegaarda i jej następstwa

42-W_-stronę_-deontologii_Kierkegaard