prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Edgar Allan Poe. Tożsamość i konteksty Wprowadzenie do lektury

117-Edgar_Allan_Poe