prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Komika, groteska, śmiech sataniczny – Poe i Baudelaire

92-Komika_groteska_śmiech