prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Między nadzieją a zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego

292-Miedzy_nadzieja_a_zwatpieniem