prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

W groteskowym tyglu. O pisarstwie Mikołaja Gogola – z perspektywy XXI wieku

70-W_groteskowym_-tyglu_Gogol