prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Kresy, pogranicza i mity. O metodologii badań nad literaturą kresową

234-Kresy_pogranicza_i_mity