prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Balbus czy Bachtin? Spór o koncepcję stylu i stylistyki W badaniach literackich

247-Balbus_czy_Bachtin