prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Istota genezy — idiom tekstu i redakcja przeszłości

257-Istota_genezy_idiom_tekstu