prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości

296-O_teorii_gatunkow