prof. dr hab. Edward Kasperski

(1942-2016)

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic...
C. Norwid

Paradygmat funkcjonalny i literatura (funkcjonalizm w literaturoznawstwie, zdobycze, krytyka)

195-Paradygmat_funkcjonalny_i_literatura